HD_023552266_246071 | IWA Viet Nam

IWa Việt Nam

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lienhe.iwavietnam@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_023552266_246071
Ngày đặt hàng: 31/03/2021
Họ Tên: hhhhhh
Email: hdhdhhdh@gmail.com
Số điện thoại: 023552266
Địa chỉ: 56 ghhjh ghghghg
Ghi chú đơn hàng: hhhh
 
Sản phẩm số lượng giá Thành tiền
Trụ ngàm 8 li cao 160 bảng 45
14 235.100 đ 3.291.400 đ
Tạm tính 3.291.400 đ