Nguồn gốc hình thành và ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động 1-5

Ngày 1/5 là ngày lễ kỷ niệm chung cho người lao động toàn cầu. Để hình thành được một ngày trân trọng và tôn vinh giá trị lao động của mọi người trên thế giới đã có những sự kiện tiêu biểu trong lịch sử. Và từ đó hình thành nên những ý nghĩa quan trọng giúp mọi người trên thế giới đều có quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử.   

 Nguồn gốc ra đời

Ngày Quốc tế Lao động (1 tháng 5) là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và người lao động.

Theo dòng lịch sử, năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: “…Từ ngày 1-5-1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ”. Sở dĩ ngày 1-5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Giới chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không thể kiếm cớ chối từ.

Ngày 1-5-1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago. Khoảng 40 nghìn người không đến nhà máy. Họ tổ chức mit-tinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!”. Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia.

 

   Ý nghĩa của ngày 1/5

Ngày 1-5 được xem là ngày mừng thắng lợi đã đạt được, nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới và biểu lộ tình đoàn kết với những người lao động các nước khác. Ngày 1-5 cũng là ngày biểu dương cho lực lượng lao động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Ngày nay, Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

0931 888 117

Gọi điện SMS Liên hệ