HD_08888829929_22937 | IWA Viet Nam

IWa Việt Nam

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lienhe.iwavietnam@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_08888829929_22937
Ngày đặt hàng: 27/03/2021
Họ Tên: hhhhhh
Email: hdhdhhdh@gmail.com
Số điện thoại: 08888829929
Địa chỉ: 24baxkjcasjkcsajkjs
Ghi chú đơn hàng:
 
Sản phẩm số lượng giá Thành tiền
u45 vuông có khoan kính
1 13.000 đ 13.000 đ
Tạm tính 13.000 đ